مجوز اوفک برای خرید هواپیما تاسال۲۰۲۰ اعتبار دارد/هنوز فرصت داریم


مجوز اوفک برای خرید هواپیما تاسال۲۰۲۰ اعتبار دارد/هنوز فرصت داریم

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اعلام کرد: مجوز اوفک برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی اعتبار دارد.

 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ  مبنی بر اینکه مجوز اوفک تا پایان ۲۰۱۸ اعتبار دارد، اعلام کرد: این مجوز تا پایان سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد.

 مجوزهای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ که پس از به تصویب رسیدن توافق نامه برجام به شرکت «هما» اختصاص یافته است تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی همچنان معتبر است. بنابراین تا زمان اتمام مجوز اوفک همچنان فرصت کافی در اختیار این شرکت و نیز دولت محترم جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما قرار دارد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹