مطالب برگزیده

یارانه سود تسهیلات مسکن مهر پرداخت می‌شود

براساس موافقت هیئت دولت مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، تا پایان سال ...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ بیشتر بخوانید

ایجاد کنسرسیوم مسکنی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست

کارشناس اقتصادی معتقد است امکان ایجاد کنسرسیوم بانک ها برای افزایش سهم تسهیلات بخش مسکن از ۸.۵ به ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی امکان ...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ بیشتر بخوانید