مطالب برگزیده

تمهیدات دولت برای جذابیت اسناد خزانه در پرداخت بدهی به پیمانکاران

مشکلات پرداخت بدهی پیمانکاران با اسناد خزانه بعنوان اوراقی بهادار قابل معامله در بورس، همواره نارضایتی بخش‌خصوصی را به دنبال داشته که اکنون دولت چند ...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ بیشتر بخوانید

راهکارهای ساده صاحب خانه شدن مردم با هزینه پایین

کارشناسان معتقدند با حذف هزینه زمین توسط دولت و معافیت سازندگان مسکن از مالیات بر ساخت، هزینه تمام شده مسکن کاهش چشمگیری می یابد و بخش ...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ بیشتر بخوانید