عضویت فرودگاه امام در شورای بین‌المللی فرودگاه‌ها


عضویت فرودگاه امام در شورای بین‌المللی فرودگاه‌ها
سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: این فرودگاه هفته گذشته به عضویت ACI شورای بین المللی فرودگاه ها درآمد.

به گزارش  وزارت راه و شهرسازی، کوروش فتاحی گفت: این فرودگاه ۲ سال است که به شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) تبدیل شده و با مجمعی متشکل از وزیر راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها  و ناوبری هوایی ایران به کار خود ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه بعد از جداسازی فرودگاه امام خمینی (ره) از شرکت فرودگاه ها فعالیت‌های این شرکت چند برابر شده است، افزود: انجام کارها و امورات شرکت وقت زیادی را می‌گرفت و به همین دلیل برای اینکه به هدف اصلی یعنی بهره برداری صحیح از فرودگاه برسیم اقداماتی در چند ماه اخیر انجام داده ایم.

فتاحی ادامه داد: با هدف تمرکز شرکت روی فرودگاه مجوز بهره برداری فرودگاهی برای شرکت از سازمان هواپیمایی گرفته شده است تا توجه شرکت مجددا به سمت فرودگاه متمرکز شود.

وی با بیان اینکه شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) تجربه جدیدی است که هم صاحب منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی است و هم درگیر پروژه‌های سنگینی مثل ترمینال سلام و ترمینال ۲ است، اظهار کرد: همه اینها نیاز به تقویت این شرکت را بیش از گذشته آشکار ساخت و با حمایت‌های شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، این شرکت مشمول قانون خاص شد و با کمک سازمان هواپیمایی برای اخذ مجوز بهره برداری فرودگاهی، توانستیم به هدف اصلی خود بازگردیم.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه اولویت اول ما در این شرکت، خود فرودگاه است، بیان کرد: در مرحله بعد تلاش کردیم بنیان‌های فرودگاه را تقویت کنیم و درهمین راستا هفته گذشته موفق شدیم به عضویت در ACI (Airports Council International شورای بین‌المللی فرودگاه ها) درآییم تا بتوانیم در بخش «سیستم کیفیت (Quality System)» مشارکت داشته باشیم اما هنوز برای ورود به ASQ خیلی فاصله داریم.

فتاحی درخصوص علت این فاصله توضیح داد: درحالی که ترمینال یک فرودگاه حضرت امام برای نزدیک به ۴ میلیون نفر مسافر ظرفیت دارد ولی در سال ۹۶ ببیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر را جابه جا کرده است. این درحالی است که ۸۰ هزار متر مربع فضای ترمینالی گنجایش اضافه‌کردن امکانات جدیدی را ندارد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶