آبیاری و زهکشی شمال


کارفرما: اداره آب و فاضلاب استان گیلان

• اجرای شبکه بهداشتی فاضلاب رضوانشهر
• اجرای خط انتقال آب منطقه آزاد حسن رود انزلی
• اجرای لایروبی وساخت بندهای بتنی رودخانه های تالش وآب منطقه غرب استان وادامه پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ماسال و رضوانشهروانزلی
• اجرای شبکه فاضلاب شهر ماسال
• احداث سازه های منبع آب غازیان انزلی