موثرترین راه برای مهار قیمت مسکن/فیلم


موثرترین راه برای مهار قیمت مسکن/فیلم

جلوگیری از ورود تقاضای سوداگری در بازار مسکن موثرترین راه برای مهار قیمت و اجاره ی خانه ها است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲