سوار بر پهپادی که به خانه‌های ویران بیروت سرک می‌کشد/فیلم


سوار بر پهپادی که به خانه‌های ویران بیروت سرک می‌کشد/فیلم

۳۰۰ هزار نفر از ساکنان بیروت به‌خاطر آسیب، ویرانی و تخریب ناشی از انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در این بندر بی‌خانمان شدند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵