کاهش وام‌های ساخت مسکن


کاهش وام‌های ساخت مسکن

آمار بانک عامل بخش مسکن نشان می دهد در حالی که طی ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۹ هزار و ۳۵۸ فقره تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شد، این عدد در سال جاری به ۲۳ هزار و ۷۰۰ فقره کاهش یافته است.

به گزارش بانک عامل بخش مسکن، این بانک در گزارشی در خصوص عملکرد ۱۰ ماهه امسال اعلام کرد: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات ساخت مسکن (مشارکت مدنی) به سازندگان و متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است که رقم قابل توجهی از کل تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن از سوی این بانک را شامل می شود.

در ۱۰ ماه اول امسال مجموعا ۲۳ هزار و ۶۹۱ فقره تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است؛ همچنین مطابق با آمارهای ارایه شده تنها در دی ماه امسال تعداد ۲ هزار و ۲۵۶ فقره تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است؛ حجم ریالی تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده به سازندگان در بخش مسکن در دی ماه سال جاری رقمی بالغ بر ۲۷۴ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

در این گزارش همچنین عملکرد بانک مذکور در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در مقطع زمانی مشابه سال گذشته نیز اعلام شده است.

بر این اساس در ۱۰ ماهه سال ۹۶ تعداد ۲۹ هزار و ۳۵۸ فقره تسهیلات مشارکت مدنی در بخش مسکن به سازندگان پرداخت شد که حجم ریالی این تسهیلات معادل حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین در دی ماه سال گذشته تعداد ۴ هزار و ۷۳۱ فقره تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده بود که حجم ریالی این تسهیلات نیز رقمی بالغ بر ۳۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

مقایسه عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان در دو مقطع زمانی دی ماه ۹۷ به دی ماه ۹۶ و ۱۰ ماهه اول سال ۹۷ به ۱۰ ماهه اول سال ۹۶ نشان می دهد کاهش آمار پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان در دو مقطع مورد بررسی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل عمدتا ناشی از رکود فعالیت های ساخت و ساز است؛ تحت تاثیر جهش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش شدید قیمت زمین در کنار نااطمینانی از شرایط پیش رو از بابت امکان فروش واحدها در سال بعد، بخشی از سازنده ها موقتا از ورود به پروژه های ساختمانی جدید خودداری کردند که کاهش تعداد و حجم ریالی پرداخت تسهیلات ساخت در بخش مسکن در سال جاری ناشی از این موضوع است.

از مجموع تسهیلات پرداخت شده به سازندگان در ۱۰ ماهه اول سال جاری در قالب تسهیلات مشارکت مدنی براساس گزارش اعلام شده از سوی بانک مسکن، مبلغی بالغ بر ۶۳۶ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی در قالب تسهیلات با سپرده و بدون سپرده بوده است.

همچنین ۶۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان از این تسهیلات به تعاونی های مسکن، هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان به مجتمع های مسکونی، ۱۵۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به عنوان تسهیلات متمم طرح مسکن مهر در قالب تسهیلات انفرادی، مجتمع و تعاونی پرداخت شده است.

همچنین ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان از این تسهیلات در قالب تسهیلات مشارکت مدنی به اقشار خاص و ۱۴۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان از آن نیز در قالب سایر موارد تسهیلاتی به سازندگان در قالب عقود مشارکتی پرداخت شده است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹