شرط صدور پروانه پلاسکوی جدید چیست؟


شرط صدور پروانه پلاسکوی جدید چیست؟

به گزارش اخبار ساختمانی، علی محمد سعادتی در مورد آخرین وضعیت صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان در حال احداث پلاسکو، گفت: نقشه های ساختمان در حال ساخت پلاسکو، در سیستم شهرسازی شهرداری تهران بارگذاری شده است، اما موضوع تعیین تکلیف مسائل حقوقی و حساب و کتاب ریالی آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه ما در شهرداری تهران به ساختمان پلاسکو به مانند سایر ساختمانهای در حال ساخت نگاه می کنیم و تفاوتی قائل نیستیم، افزود: کار فنی پروژه تمام شده است و عوارض در حساب و کتاب های فی مابین بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران در حال بررسی است و دقت داشته باشید که تصمیم گیری در مورد مسائل مالی نیز در حوزه اختیارات شهردار منطقه نیست.

سعادتی با بیان اینکه با تعیین تکلیف مسائل مالی، بلافاصله پروانه ساختمانی پلاسکو صادر می شود، افزود: ما دغدغه مسائل فنی و ایمنی ساختمان را داشتیم که خوشبختانه تاییدیه های لازم از آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی در مورد این ساختمان اخذ شده است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸