جزئیات محدودیت‌ها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن


جزئیات محدودیت‌ها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در حال حاضر از سوی دو بانک عامل بخش مسکن و بانک ملی عرضه می شود که از سوی شورای پول و اعتبار برای هر کدام از این دو نماد، محدودیت هایی تعیین شده است.

 شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴ در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن برخی محدودیت هایی در خرید و فروش این اوراق تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مذکور و فرابورس ایران ابلاغ کرد.

این شورا در خصوص محدودیت زمانی عدم فروش اوراق تسهیلات مسکن توسط خریداران این برگه ها در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن را به مدت ۴ ماه اعلام کرد.

با این حال شورای پول و اعتبار محدودیت عدم فروش برگه های تسهیلات مسکن توسط خریداران این اوراق برای نمادهای تسه ای که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است را قابل اعمال ندانست.

با این حساب در مقطع زمانی کنونی، اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه های دی، بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵ و فروردین ماه ۱۳۹۶ با نمادهای معاملاتی تسه ۹۵۱۰، تسه ۹۵۱۱، تسه ۹۵۱۲ و تسه ۹۶۰۱ مشمول محدودیت مذکور نیستند.

یکی دیگر از محدودیت های خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن، محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ برگه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی است؛ به معنای دیگر، هر فرد متقاضی می تواند روزانه حداکثر ۱۶۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن را خریداری کند اما نمی تواند برگه های خریداری شده را تا ۴ ماه از زمان خرید، به فروش برساند.

در صورتی که خریداران اوراق تسهیلات مسکن، محدودیت های اعلام شده را رعایت نکنند، کلیه معاملات مربوطه باطل و سفارش های ثبت شده حذف می شود ضمن اینکه موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.

گفتنی است اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است. به این معنا که اگر تاریخ یکی از نمادهای اوراق تسهیلات مسکن منقضی شده و نماد مذکور در فرابورس دیگر قابل خرید و فروش نباشد، دارنده این اوراق می تواند تا یک ماه از زمان توقف نماد معاملاتی، تسهیلات مسکن را از بانک عامل بخش مسکن دریافت کند.

محدودیت های معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

بر اساس این گزارش، فرابورس ایران در خصوص نمادهای اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) نیز محدودیت هایی تعیین کرده که خریداران این برگه ها و نیز متقاضیان دریافت وام مسکن بانک ملی می بایست به آن توجه داشته باشند.

اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی با نماد تملی جهت خرید و فروش در بازار فرابورس همانند اوراق تسهیلات مسکن صادره از بانک عامل بخش مسکن با نماد تسه، به مدت ۲ سال از زمان صدور است.

همچنین اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران خواهد بود.

خاطرنشان می شود محدودیت حجمی هر بار سفارش خرید و حداکثر تعداد اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) که در هر سفارش قابل خریداری است، به تعداد ۲۴۰ برگه تعیین شده است.

به عبارت دیگر امکان خرید اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی از اوراق تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن بیشتر است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴