تهران در رتبه بیست‌وهفتم زمان صدور پروانه ساختمانی قرار گرفت


تهران در رتبه بیست‌وهفتم زمان صدور پروانه ساختمانی قرار گرفت
به گزارش Consbank، پژمان پشمچی‌زاده درخصوص روند صدور پروانه ساختمانی گفت: با بررسی آمار و اطلاعات سامانه شهرسازی مشخص شده که شهرداری تهران در یک دهه فعالیت خود زمان صدور پروانه ساختمانی را از ۱۴۷ روز به ۵۷ روز کاهش داده است.
وی خاطرنشان کرد:‌ از بدو تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی، شهرداری باید با مبادی ذی‌ربط اعم از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص کمیسیون ماده ۱۲ و کمیسیون ماده ۶ و ۸ زمین شهری و بنا به موقعیت و ویژگی‌های مکانی هر ملک نسبت به اخذ استعلامات از وزارت راه و شهرسازی، سازمان زمین و شهری، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان نظام مهندسی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای امنیتی و انتظامی، شرکت آب و فاضلاب، سازمان میراث فرهنگی، سازمان امور مالیاتی، وزارت آموزش و پرورش و برخی دستگاه‌های دیگر اقدام کند که این فرآیند پروسه زمانی خاصی می‌طلبد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸