۱۰ میلیون نفر بد مسکن در شهرها داریم


۱۰ میلیون نفر بد مسکن در شهرها داریم

 هوشنگ عشایری در مراسم امضای تفاهمنامه اسکان و فعالیت هنرمندان در محله سیروس تهران، اظهار کرد: اجرای طرح احیای بافت های فرسوده شهری تکلیف دولت و وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا باید ۲۷۰۰ محله در کشور احیا و بازسازی شود.

وی با تاکید بر این که باید تلاش شود در برنامه احیای بافت های فرسوده شهری ارزش های ذاتی هر محله مورد توجه جدی قرار گیرد، تصریح کرد: بزرگ ترین هدف در برنامه بازآفرینی شهری ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است. باید هویت گذشته محله نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا همچنان شاهد جریان مناسب زندگی شهروندان در این محلات باشیم.

وی با بیان این که بازآفرینی شهری یکی از دغدغه های اصلی دولت است، گفت: در ۱۳۳۴ محله ۵۴۳ شهر و ۶۶ هزار هکتاری بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری، ۱۰ میلوین نفر بد مسکن زندگی می کنند که زندگی آنها از سطح بسیار نازلی برخوردار است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دولت در نظر دارد در تامین خدمات روبنایی و زیربنایی این محله ها نقش آفرینی کند تا با استفاده از سرمایه های مردمی و بخش خصوصی، این محلات هویت گذشته خود را بازسازی کنند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰