قیمت روز مسکن ۱۳۹۷/۱۰/۱۳| معامله واحد ۱۵۶ میلیونی در تهران


قیمت روز مسکن ۱۳۹۷/۱۰/۱۳| معامله واحد ۱۵۶ میلیونی در تهران

بر اساس آمار سامانه املاک و مستغلات یک واحد ۴۸ متری با عمر ۲۱ سال واقع در سازمان برنامه به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان یعنی به ازای هر مترمربع حدود ۱۰٫۵ میلیون تومان معامله شده است.

در منطقه ۱۲ محله آبشار یک واحد مسکونی با مساحت ۵۰ مترمربع که ۱۱ سال از ساخت آن می‌گذرد به قیمت ۲۶۵ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان)، در منطقه ۷ محله ارامنه یک دستگاه آپارتمان ۶۳ متری نوساز به قیمت ۵۴۰ میلیون تومان (هرمتربع حدود ۸ میلیون و ۵۷۱ هزار تومان)، در منطقه ۱۴ محله شاهین یک واحد ۵۳ با عمر ۱۳ به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان و یک واحد ۵۰ متری ۱۶ ساله در مخصوص (منطقه ۱۱) به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان) فروخته شده است.

همچنین در آرژانتین یک واحد مسکونی ۱۱۰ متری نوساز به قیمت یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان معامله شده، یعنی هر مترمربع حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان. یک واحد مسکونی ۶۳ متری یک ساله در ابوذر به قیمت ۱۵۶ میلیون تومان (هر مترمربع ۲٫۵ میلیون تومان) و آپارتمان ۷۴ متری با عمر ۱۱ سال در خیابان جمهوری به قیمت ۴۷۵ میلیون تومان (هر مترمربع حدود  ۱۰ میلیون و ۶۳ هزار تومان) معامله شده است.

یک واحد مسکونی ۲۷۰ متری نوساز در محدوده بهداشت (منطقه ۱۸) نیز به قیمت کل ۹۹۸ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان) در سامانه کد رهگیری ثبت معامله شده است.

در تیموری یک دستگاه آپارتمان ۴۰ متری ۲۲ ساله با قمیت ۱۸۸ میلیون تومان، در مرزداران یک واحد ۸۰ متری ۱۳ سال ساخت به قیمت ۹۱۰ میلیون تومان و در استاد معین واحد ۴۰ متری ۲۵ ساله به قیمت ۳۴۷ میلیون تومان فروخته شده است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵