صندوق پس‌انداز مسکن یکم کاراترین ابزار برای خانه‌دار شدن است


صندوق پس‌انداز مسکن یکم کاراترین ابزار برای خانه‌دار شدن است

 بانک عامل حوزه مسکن در پاسخ به گزارشی با عنوان «خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم/ مسکن مهر می تواند به فریاد برسد؟» که در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰ منتشر شده بود، توضیحاتی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال کرد:

صندوق پس انداز مسکن یکم از هجدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ بر اساس مدل خودکفایی و رعایت شرط تعادل منابع و مصارف حساب و تامین کسری منابع صندوق از طریق استمهال ۷ ساله خطوط اعتباری مسکن مهر راه اندازی شده و طبق مصوبه مورخ ۲۹/۲/۹۴ شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت ۵ ساله صندوق پس انداز مسکن یکم با تعیین ظرفیت افتتاح حداکثر ۱۲۰.۰۰۰ فقره حساب برای هر سال فعالیت صندوق (افتتاح ۶۰۰.۰۰۰ فقره حساب برای فعالیت ۵ ساله صندوق) صادر شده تا متقاضیان خانه اولی پس از افتتاح حساب و سپرده گذاری ۱۲ ماهه در بانک بتوانند از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار شوند.

اینکه در مدل اولیه صندوق پس انداز مسکن و قبل از تصویب آن در شورای پول و اعتبار، کسری منابع (ناشی از اتمام منابع حساب) و تعهدات استمهال اقساط مسکن مهر پیش بینی شده بود، نشان دهنده درستی محاسبات بانک و جلوگیری از توقف فعالیت آن می باشد. این تدبیر باعث شده که صندوق مذکور بتواند کماکان فعالیت خود را بدون هیچ مشکلی ادامه دهد.

افتتاح حساب در این صندوق پس از تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق در شهریورماه سال ۱۳۹۵، با سرعت قابل قبولی افزایش یافت به نحوی که تا پایان آذرماه سال جاری و گذشت ۴۲ ماه از زمان آغاز طرح، بالغ بر ۵۴۵.۰۰۰ فقره حساب صندوق افتتاح شده است. این موضوع حاکی از آن است که استقبال خوبی از صندوق به عمل آمده است و تعداد متقاضیان صندوق حتی به بیش از اهداف پیش بینی شده افزایش یافته است.

از طرفی تا آذرماه سال جاری، تعداد ۱۰۹.۰۰۰ فقره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، منجر به پرداخت تسهیلات شده و سهم قابل توجهی از مشمولین، صاحب خانه گردیده اند. در حال حاضر بیش از ۳۶۹.۰۰۰ فقره حساب زنده وجود داشته که مستعد دریافت تسهیلات می باشند و این آمار همچنان در حال افزایش می باشد. با توجه به مقررات ذی ربط افرادی که موفق به اخذ تسهیلات می شوند باید سپرده خود را فسخ نمایند. بنابراین اعلام اینکه ۱۸۴ هزار نفر از دریافت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم انصراف داده اند به هیچ وجه صحیح نمی باشد و باید حسابهای گیرندگان تسهیلات از آمار مذکور حذف شود.

همچنین بخشی از سپرده گذاران به دلیل اینکه مشمول شرایط تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم نبوده اند از سایر انواع تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم عادی استفاده نموده اند که در آمار مذکور لحاظ شده است در مدل اولیه نیز انصرافی از تسهیلات حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده است که تعداد منصرفین واقعی در حول و حوش همین درصد است.

در خصوص تعداد حساب ها افتتاحی نیز در طی سال ۱۳۹۶ به طور متوسط تعداد ۱۸۱۰۰ فقره حساب در هر ماه افتتاح شده است با توجه به نوسانات قیمتی حادث شده در قیمت مسکن این میانگین تا حدود کاهش یافته و میانگین حساب های افتتاحی به ۱۶۸۰۰ فقره حساب در هر ماه رسیده است که با توجه به ظرفیت اولیه افتتاح ۱۰ هزار فقره حساب در هر ماه بر اساس مدل اولیه کماکان صندوق پس انداز مسکن یکم با بیش از ظرفیت پیش بینی شده اولیه در حال سپرده پذیری بوده و اطلاق خطر ورشکستگی صندوق یکم یا هر تعبیر مشابه به آن برخلاف واقعیات موجود است. انتظار می رود طی سال های آینده با افزایش مانده تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم حجم پرتفوی آن به قدری افزایش یابد که از محل اقساط وصولی آن امکان تامین مالی تمامی تسهیلات آینده بدون نیاز به منابع کمکی فراهم شود.

اعتقاد بر این است که با افزایش قابل توجه قیمت مسکن، صندوق پس انداز مسکن یکم همچنان کاراترین ابزار موجود برای کمک به خانه دار شدن افراد بوده و کمک شایانی به ارتقای قدرت خرید خانوارها در این زمینه می نم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰