افزایش ۵هزارمیلیاردی سرمایه بانک عامل مسکن/ اعطای سند به مسکن‌مهر


افزایش ۵هزارمیلیاردی سرمایه بانک عامل مسکن/ اعطای سند به مسکن‌مهر

بر اساس لایجه بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی اجازه می یابد تا درآمد حاصل از فروش «اعیانی» و زمین های پروژه های ۹۹ ساله مسکن مهر را صرف تکمیل این طرح کند.

 بر اساس مواد ۱ تا ۴ تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۳۹۸ تقدیمی دولت به مجلس، در بخش مسکن دولت تصمیم گرفته تا معادل ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را به عنوان رقم افزایش سرمایه این بانک در نظر بگیرند.

این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۵ نیز ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های بانک مذکور به بانک مرکزی  به عنوان افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن در نظر گرفته شد.

بنابراین با ۵ هزار میلیارد تومانی که در صورت تصویب در مجلس به عنوان افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن در سال ۹۸ در نظر گرفته می شود، رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان مذکور در برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن دیده شده، تکمیل خواهد شد.

با این حال مدیرعامل سابق بانک عامل بخش مسکن پس از اعمال تهاتر بدهی های این بانک با بانک مرکزی و محاسبه آن به عنوان افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن، از این اقدام ابراز نارضایتی کرده و گفته بود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی می تواند از محل فروش اراضی خود اقدام به افزایش سرمایه بانک مذکور کند که درمقابل، با تهاتر بدهی های بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی، عملا منابع مالی جدیدی به بانک عامل مسکن تزریق نشد.

دو منبع درآمدی جدید برای تکمیل مسکن مهر

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ، دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده با عاملیت شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان مالکان اراضی پروژه های ۹۹ ساله مسکن مهر (اجاره به شرط تملیک پس از ۹۹ سال)، اعیانی واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر را به صورت واگذاری قطعی و با قیمت کارشناسی واگذار کرده و درآمد حاصل از آن را حساب خزانه داری کل واریز کند.

این درآمد باید صرف تکمیل پروژه های مسکن مهر شود.

از دیگر منابع تکمیل پروژه های مسکن مهر بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸، در رهن گذاشتن معادل ۳ هزار میلیارد تومان از اراضی متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن در بانک های عامل و سپس دریافت تسهیلات متناسب با این مرهونه هاست. تسهیلات دریافتی نیز از محل فروش اعیانی مسکن مهر و گردش مالی خزانه تسویه خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵