شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان


شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد.